Науковий парк Політех

Науковий парк Політех

Організація, координація та контроль процесу комерціалізації університетської науки

Науковий парк Політех

Основними видами діяльності «НАУКОВОГО ПАРКУ Одеського політехнічного університету» є:створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації;


організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації


Фахівців, необхідних для розробки та реалізації проекту наукового парку.


Сайт: opu.ua

Пріоритетні тематичні напрями

- галузь теплопостачання та енергозбереження;
- галузь атомної енергетики;
- галузь нових технологій створення, дослідження властивостей і обробки матеріалів;
- галузі хімічних технологій;
- сфера інформаційних технологій;
- сфера захисту інформації;
- сфера економічної діяльності.

Пріоритетні тематичні напрями